Audit și certificat energetic

Certificatul de eficiență energetică este un document evaluativ care atestă performanța energetică a unei clădiri și se obține prin expertiza energetică de specialitate.

Din 2013, certificatul energetic a devenit obligatoriu, prin Legea 159/2013, pentru toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare, închiriere și construire a unei clădiri.
Certificatul energetic determină clasa energetică în care se înscrie un imobil – măsurată de la A la G - prin calcularea consumul anual de energie al clădirii. Consumul total se calculează prin detalierea categoriilor de consumatori, respectiv consum pentru încălzire, apă caldă, climatizare, ventilare și iluminat.

Auditul și raportul energetic analizează în detaliu performanța energetică a clădirilor și recomandă soluții pentru îmbunătățirea calității energetice a acelei clădiri. Auditul energetic este recomandat pentru modernizarea și reabilitarea termică a clădirilor, pentru eficientizarea consumul și reducerea costurile energetice anuale.

Certificatul energetic este valabil 10 ani de la data emiterii. Mai multe despre valabilitatea certificatului energetic, precum și despre prețul unui certificat energetic.

Oferim servicii de audit energetic și eliberăm certificate energetice pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • Locuințe individuale și blocuri de locuințe;
 • Clădiri de birouri;
 • Clădiri de învățământ;
 • Spitale;
 • Hoteluri și restaurante;
 • Săli de sport;
 • Clădiri comerciale;
 • Unități de clădire;
 • Clădiri și monumente protejate;
 • Lăcășuri de cult;
 • Clădiri cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp.
 • Alte tipuri de clădiri.
 

Acte necesare

 • Act de identitate;
 • Releveul sau schița clădirii;
 • Planuri de situație;
 • Planuri de arhitectură (unde este cazul);
 • Planuri de instalații termice, sisteme de ventilare și climatizare, planuri instalații electrice (unde este cazul);
 • Formular tip asigurat de către specialiștii noștri.