Ridicări topografice

ridicare topo

Ridicările topografice sunt documentații tehnice necesare pentru întocmirea proiectelor de construcție.

Topografia studiază, măsoară și detaliază elementele caracteristice ale terenurilor, pentru a vă oferi executarea optimă a oricărui proiect de constructie în terenul disponibil.

Executăm servicii de ridicare topo pe întreg teritoriul României, pentru construcții de locuințe, construcții industriale, comerciale și agricole, precum și proiecte de infrastructură.

 

Ridicări topografice

 • Ridicare topo pentru toate tipurile de terenuri și constructii;
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură - drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie.
 

Topografie inginerească

 • Lucrări de trasare;
 • Trasare limite de proprietate;
 • Trasarea terenului pentru constructii, drumuri-stabilirea limitelor de proprietate, înțărușare teren;
 • Trasare fundații;
 • Trasarea conturului clădirilor, inclusiv interiorul;
 • Trasare axelor construcțiilor, punctelor si cotelor;
 • Trasare cota zero;
 • Trasare poziții piloni și poziționare stâlpi, grinzi, pereți de structură;
 • Trasarea rețelei topografice de sprijin a șantierului;
 • Măsurători topografice (pentru proiecte de investiții, pentru calcularea volumelor de săpături, umpluturi, excavații, pentru elborare de planuri de situație, pentru CU, PUZ, PUD, PAC);
 • Monitorizări ale deplasărilor în timp;
 • Nivelment de mică și mare precizie;
 • Urmărirea în timp a clădirilor.
 

Studii și lucrări topografice

 • Lucrări tehnice de topografie;
 • Elaborare planuri topografice de situație;
 • Planuri de situație și amplasament la scara ceruta de beneficiar;
 • Planuri de situație ce includ curbe de nivel, inclusiv 3D;
 • Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;
 • Planuri de situație 3D, incluzând curbe de nivel;
 • Modele 3D alel reliefului.
 

Măsurători GPS

 • Determinarea coordonatelor planimetrice, coordonatelor geografice;
 • Determinarea exactă a coordonatelor X,Y și Z în orice zonă a țării;
 • Realizarea și îndesirea rețelelor topografice de sprijin;
 • Realizarea și îndesirea rețelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS;
 • Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.
 

Servicii adiționale

 • Cartografie;
 • Fotografie aeriană;
 • Observații topografice;
 • Lucrări geodezice - determinare puncte GPS, calculare coordonate;
 • Consultanță de specialitate și asistență topografică de teren;
 • Documentații topocadastrale pentru zona București-Ilfov;
 • Relevee.
 

Documente necesare pentru întocmirea studiilor topografice

 • Act de identitate;
 • Act de proprietate;
 • Documentație cadastrală;
 • Plan de situație.