Studii Geotehnice

Studiile geotehnice sunt documentații tehnice necesare procesului de proiectare și de construcție.

Pentru a construi în siguranță sau pentru a consolida și reabilita o clădire existentă, aveți nevoie de un studiu detaliat al solului și al proprietăților acestuia.

Analiza geotehnică evaluează calitatea terenului construibil și asigură parametrii corecți pentru o fundație și o clădire rezistentă. Raportul final al expertizei conține recomandările pentru elaborarea corectă a proiectului de rezistență și structură.

Mai multe informații găsiți aici: studii geotehnice.

Specialiștii Carpați Group realizează studii geotehnice pe întreg teritoriul României, pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • Locuințe individuale și ansambluri rezidentțiale;
 • Construcții civile, industriale și comerciale;
 • Construcții hidrotehnice;
 • Construcții agrozootehnice;
 • Constructții pentru depozitare;
 • Construcții turistice - hoteluri, pensiuni;
 • Infrastructură pentru telecomunicații și transport;
 • Infrastructură aeriană;
 • Infrastructură cale ferată;
 • Infrastructură utilități – apă, gaze.
 

SERVICII

Executăm servicii geotehnice pentru construcții, consolidări, amenajări sau reabilitări prin următoarele metode de prospectare a terenului:

 • Foraje geotehnice - foraje de apă, foraje piezometrice, foraje de mediu, pompări, turnări;
 • Sondaje deschise – șanturi, puțuri;
 • Penetrări statice;
 • Penetrări dinamice;
 • Șanturi geotehnice de dezvelire;
 • Dezveliri de fundație;
 • Studii hidrogeologice;
 • Investigații geofizice;
 • Prelevare probe de sol și apă;
 • Detalierea calitativă și cantitativă a terenului de fundare;
 • Analiza probelor de sol (compoziție granulometrică, densitatea solului, greutate volumetrică, umiditate, limite de plasticitate, compresibilitate, rezistență la forfecare directă);
 • Studiile geotehnice necesare pentru documentația PAC, PUD, PUZ, PUG;
 • Studiile geotehnice necesare pentru eliberarea avizului geotehnic preliminar;
 • Studii geologice - cartări, hărți geologice, hărți de hazard la alunecare, studii pentru protecția mediului legate de impactul construcțiilor, infrastructurii, impactul poluanților asupra mediului;
 • Studii hidrologice pentru alimentări cu apă și lucrări subterane;
 • Investigații geofizice - alunecări de teren, eroziuni ale solului de suprafața și de adâncime, crovuri, doline, investigații seismometrie;
 • Evaluare pante și denivelări, versanți și terase;
 • Studii geologice pentru executarea lucrărilor de infrastructura rutieră, feroviară, poduri și viaducte, tuneluri, piste de aviație.
 

ACTE NECESARE

 • Acte de proprietate;
 • Documentație cadastrală;
 • Copie certificat de urbanism;
 • Plan de situație;
 • Plan de încadrare in zonă.